KunstNet nutzt Cookies. Details.

Vivien Neumann

  • Hoffnung, Manga, Molotow, Portrait
  • Malerei
  • Vivien, Kohlezeichnung, Portrait, Zeichnungen
  • Wolken, Vivien, Mme, Vivie
  • Stul, Holzstuhl, Vivien, Mme
  • Vivie, Mme, Dunkelheit, Weiß
  • Florian, Vivie, Mme, Vivien
  • Sehnsucht, Weiß, Dunkelheit, Tod
@mmevivie

aus Aachen, Deutschland

🔗


Künstler, mmevivie bei KunstNet